Wszystko, co powinieneś wiedzieć o programie Mój Prąd

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o programie Mój Prąd

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o programie Mój Prąd
O dotacje z Programu Mój Prąd można ubiegać się od połowy  2019 r.  Przy wsparciu Programu powstają instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,2 GW, które wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Pierwsze dwa nabory „Mojego Prądu” przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg rocznie.

Kto jest adresatem Programu Mój Prąd?
W ramach Programu Mój Prąd o  dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą produkować prąd na własne potrzeby, a moc ich instalacji fotowoltaicznej mieści się w granicach 2-10 kW. Sama jedak instalacja fotowoltaiczna nie wystarczy, aby dofinansowanie uzyskać. Dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki:
- zakład energetyczny zainstalował dwukierunkowy licznik elektryczny,
- instalacja została przyłączona nie wcześniej niż 23.09.2019
- masz podpisaną umowę o przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej z dystrybutorem energii.

Dopiero po podpisaniu umowy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie-online lub w wersji papierowej.
Jakie korzyści niesie ze sobą uczestnictwo w Programie Mój Prąd?
-  otrzymasz zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację,
-  kwota ta jest zwolniona z podatku PIT.
Dodatkowo –w ramach ulgi termomodernizacyjnej- koszty inwestycji nie pokryte wsparciem Programu, możesz odliczyć od podatku.      

źródło: 
www.mojprad.gov.pl;
www.gov.pl