19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
Co się zmienia?

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.<br>Co się zmienia?

Dotychczas Prawo budowlane określało, że dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 kWp projekt budowlany musi zostać uzgodniony pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  Przepis był martwy, gdyż prawo budowlane mówi o projekcie budowlanym, a taki z kolei był wymagany dla instalacji powyżej 50 kW. Stąd instalacja z jednej strony wymagała uzgodnienia projektu z przedstawicielami służb pożarowych, a z drugiej strony – wcale nie musiała go mieć.

W nowelizacji Prawa budowlanego zamieniono zwrot “projekt budowlany” na “projekt urządzeń” , który obejmuje wszystkie instalacje fotowoltaiczne powyżej 6,5 kW. To rozwiało wątpliwości. Mniejsze instalacje nadal nie wymagają takich uzgodnień. Ta zmiana będzie miała spore konsekwencje dla firm wykonujących instalacje fotowoltaiczne.

SunGreen już od dłuższego czasu był na to przygotowany.

Cieszymy się więc z wprowadzonych zmian, regulacje były konieczne – ustandaryzują rynek i podniosą bezpieczeństwo wszystkich instalacji PV w Polsce.