Utylizacja paneli fotowoltaicznych

Utylizacja paneli fotowoltaicznych

Temat teoretycznie odległy dla właścicieli słonecznych elektrowni, biorąc pod uwagę żywotność paneli-nawet do 30 lat. Jednak kiedyś ten moment nadejdzie, a co bardziej dociekliwi chcieliby wiedzieć, co zrobić ze zużytymi panelami.
Na pewno nie można ich wyrzucić na śmietnik, tylko należy je przekazać do utylizacji profesjonalnej firmie.
Kwestię utylizacji paneli reguluje dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) z 4 lipca 2012 roku. Wynika z niej, że państwa, przedsiębiorcy i obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są oddawać zużyte sprzęty i odpady elektryczne, w tym panele fotowoltaiczne, do recyklingu lub utylizacji.
Powiedzieliśmy, że recykling lub utylizację należy zlecić profesjonalistom. Takie firmy istnieją już również w Polsce.
Za usługę należy zapłacić, więc nasuwa się naturalne pytanie -

Ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych?

Jest to koszt 1,5 zł/ kg. Dodatkowo należy doliczyć koszt transportu.