„Mój Prąd” to duży sukces

„Mój Prąd” to duży sukces

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, program „Mój Prąd” to duży sukces. Zainteresowanie prosumentów jest tak duże, że nabór wniosków, który zgodnie z regulaminem Programu powinien trwać do 18 grudnia, mimo zwiększenia budżetu do 1,1 mld zł, został zakończony już 6 grudnia.
Jak informuje Ministerstwo  ocena złożonych wniosków i wypłata dotacji może potrwać do połowy 2021 r.
Jednocześnie wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski informuje o trwających pracach nad kolejną edycja Programu, rozszerzającą  jego zasięg o dotacje m.in. na punkty ładowania dla samochodów elektrycznych.
Przypominamy, że jak dotąd odbyły się dwa nabory wniosków:
Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.
Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r.

Źródło: www.gov.pl